banner
Две деца играят с дървени монтесори играчки

Какво означават „чувствителните периоди“ в теорията на Монтесори?

Чувствителните периоди са периоди, в които детето е чувствително към определен вид стимули от средата и има силен стремеж към тях. Тези периоди са от съществено значение за развитието в ранното детство, тъй като са двигател за формирането на определени качества и умения. Извън тези периоди съответната чувствителност не е толкова изразена, дори може да отсъства като цяло.

Усмихнато дете

Чувствителен период за движение (обща и фина моторика)

Чувствителният период на движението е един от любимите ми, защото често не си даваме сметка движението колко е ключово за скока в развитието на децата – в буквален и преносен смисъл.

Деца играят с дървени монтесори играчки

Как да имаме спокойно дете? Първа част

Имате ли склонността педантично да поставяте нещата на точно определено място или познавате ли някого, който държи определена дейност да се извършва в точна последователност от стъпки?

Две деца играят с дървени монтесори играчки в класна стая.

Как да имаме спокойно дете? Втора част: Чувствителен период за ред (във времето, в пространството, във взаимоотношенията)

Както споменахме в Първа част, за да имаме спокойно дете, трябва да му подсигурим предсказуемост в ежедневието. Тази нужда от предсказуемост според Мария Монтесори се проявява в т. нар. чувствителен (сензитивен) период на реда.

  • 1
  • 2
logo-image

Последвайте ни: