ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Въвдение

Настоящите условия ще ви дадат основни насоки за ползване на уебсайта на Montiway, с оглед неговото по-добро и пълноценно използване. Тук ще намерите детайли за нашата политика и регулации по отношение на секцията Правила за ползване. Препоръчваме ви да ги прочетете внимателно. Настоящето представлява основен поглед и е валидно само и единствено за сайта на Montiway.

Правила за ползване

Използвайки този уебсайт (“Уебсайта”) Вие се съгласявате със следните правила и условия (“Условия за ползване”).

Вие сте съгласни, че при използването на този Уебсайт поемате своята отговорност.

Уебсайтът Montiway е собственост на фирма „МОНТЕСОРИ АР ЕН ДИ“ ООД. За повече информация може да посетите: https://montiway.bg/contacts/.

Уебсайтът и достъпните на него услуги (“Услуги”) са предоставени “във вида, в който са” и “когато са налични”. Montiway не прави предварителни проучвания и допитвания относно уместността, времевите рамки или точността на Уебсайта или услугите. Montiway не дава гаранции, били те преки или косвени, включително, но не само, за условията, качеството, продаваемостта, уместността за определена цел и безопасността.

Montiway, нейни филиали, съдружници, директори, агенти или каквито и да било други страни, включени в създаването, представянето или разпространението на Уебсайта, не могат да бъдат държани под отговорност за каквито и да било щети, включително, но не само, всякаква директни и индиректни щети, възникващи от или свързани с използването, невъзможността да се използва, неразрешената употреба, неактивността на Уебсайта, Услугите или тяхното съдържание.

Вие приемате, че Уебсайтът съдържа информация, данни, софтуер, снимки, графики, видео материали, изображения, звуци и други материали (общо “Съдържание”), които са защитени с авторски права, търговски марки или други права за собственост.

Забранено е да се копира, променя, предава, продава или по какъвто и да било друг начин да се разпространява Съдържанието (или части от него) без предварителното одобрение на Montiway.

Можете да принтирате или прехвърляте на локален твърд диск части от този уебсайт единствено за своя лична употреба, но не и с търговска цел.

Montiway не носи отговорност за информация от този уебсайт, която е сложена там от трети страни, както и за техни предложения, услуги или продукти.

Montiway уважава правото ви на лична тайна. Всякаква лична информация, която изпращате към Уебсайта по електронна поща или друг начин, ще бъде използвана от Montiway в съответствие с Конфиденциалната политиката на Уебсайта. Повече може да научите тук: https://montiway.bg/privacy-policy/.

Понякога, Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайт на трета страна. Тези свързани уебсайтове не са под контрола на Montiway и компанията не носи отговорност за тяхното съдържание, реклама, продукти или други материали достъпни от тях или на други, уебсайтове достъпни, чрез връзки съдържащи се в свързания уебсайт.

Montiway не дължи обезщетение или други плащания, свързани с преустановяване на услугите, наложени от поддръжката, на сървърите или технологиите, поддържащи Услугите, които Montiway осъществява, повреди при доставчиците на услугите, компютърни вируси и всякакви други проблеми извън обективния контрол на Montiway.

Montiway си запазва правото да актуализира тези Условия за ползване по всяко време. Такава актуализация влиза в сила незабавно всеки път, след публикуването им на Сайта.

Ако се вземе решение някоя точка от тези Условия за ползване да стане (частично) невалидна или неприложима, тази невалидност или неприложимост няма да се отрази на никоя от другите точки на тези Условия за ползване и всички те ще останат в пълна сила и ефективност.

Тези Условия за ползване се основават на законите на Република България.


logo-image

Последвайте ни: