Весело дете в класна стая

Чувствителният период за езика, говора и общуването е най-дългият (0-7 г., до смяната на млечните зъби) и развитието на речта е най-трудният процес от аспектите на изграждането на ума на детето. Красотата на този период е, че децата имат потенциала бързо и лесно да се научат да четат и пишат, стига да им предоставим нужните стимули и материали. Това е и един от начините, с които методът Монтесори е станал световноизвестен, привличайки вниманието на учени от цял свят. Повече за Монтесори метода тук.

Как да познаете чувствителния период на речта?

Обичайно детето проявява признаци за разбиране на речта още в началото на живота си, а чрез първите думи (т. нар. “експлозия” от думи около 2-рата си годишнина) придобива нова степен на автономност, успявайки да вербализира нуждите си (без нуждата всеки път да бъдат описвани вместо него). В хода на развитието си, децата започват смайващо умело да използват езика, съобразявайки го с контекста на средата и дори проявявайки чувство за хумор.

През този чувствителен период децата също активно търсят наименованията на различни предмети, явления, чувства, емоции, преживявания и пр., което им помага да ги осъзнаят и да опознаят по-добре себе си, околните и света като цяло. Виждаме своеобразна “експлозия” в речта – как сами започват да питат за буквичките – тази на кого е, а моята коя е – да се опитват да пишат, без някой да ги кара, а изцяло подтикнати от своето любопитство. Тази склонност се съчетава и с чувствителния период за движение, през който детето има интензивен стремеж да развива и усъвършенства двигателни умения на общата и фината си моторика чрез опити за писане на букви, числа, имена и дори цели думи и изрази. Чрез тях се развива координация око-ръка, гъвкавост на китката, сила на ръката, трипръстов захват за държане на молива при писане. Повече за чувствителния период на движение прочетете ето тук.

Примери за проявление на чувствителния период за езика и речта:

 • Първи думи / звуци, изказващи физиологични потребности (“ам-ам”, “ако”, “вода” и пр.);
 • Интерес към приказки / разговори и т. н.;
 • Интерес към букви, четене, писане;
 • Неудържимо желание да говори / разказва.

Как може детето да научи чужд език като майчин?

Сензитивният период на езика е ексклузивният период, през който детето усвоява до съвършенство майчиния си език, развивайки и затвърждавайки моторните си органи в устната кухина, отговорни за произношението. Чувствителността през този период позволява на детето да проговори с лекота езиците, на които е изложено – умение, което след 6-тата година изисква изключителни усилия, труд и постоянство. Нещо повече – през първите си 6-7 години децата имат потенциала да проговорят до 5 езика като майчин! Ето пример за едно такова хипотетично семейство: майка - българка (1) и баща – италианец (2) живеят в Германия (3); помежду си говорят на английски (4); с бавачка рускиня (5) – ето Ви 5 езика. Природата е предразположила детето по естествен начин да ги усвои, стига обаче да се спазват определени правила. Основното е всеки език да има съответна референтна фигура или референтна ситуация, т. е. всеки човек от обкръжението на детето да му говори само на един език, както и в една и съща ситуация (напр. вкъщи) да се говори на един и същи език – това е т. нар. принцип OPOL (One Person, One Language).

Причини за късно проговаряне

Нарастващата тенденция децата да гледат филмчета, в което са само пасивни получатели на визуална и аудио стимулация, в днешно време е основен фактор за забавянето на проговарянето на децата и на усвояването на умението за четене; за затруднения, свързани с краткосрочната памет, концентрацията и съня; както и за беден речник и непълноценно развити социални умения. Живата реч и общуване провокират в пъти по-добре детето и от най-образователното филмче – да започва да разбира, както и да отговаря на това, което изразяваме вербално или невербално (чрез жестове, мимики, интонация и пр.).

Затова, ако искате детето ви да общува свободно, общувайте вие активно с него (а не едностранно с команди или детски филмчета и песни)

Как да подкрепим детето през чувствителния период за езика и речта?

 • Използвайте кратки и ясно произнесени думи, така че детето да може да различава звуците;
 • Вербализирайте и обяснявайте всяко действие – особено при проговарящите деца (напр. ако двугодишно дете показва с жест, че е жадно, попитайте го: “Жаден ли си?” / “Искаш вода ли?”, или ако детенце около 3 г. е видимо ядосано, изкажете с думи емоцията: “Виждам, че си ядосан. Какво се е случило? Да не би…” и т. н.);
 • Описвайте дейностите, които извършвате – като спортен журналист – напр. “Сега ще облечем блузата. Първо пъхаме главата, после дясната ръка, сега лявата и накрая издърпваме хубаво надолу, за да покрие гърба и корема”;
 • Избягвайте умалителни – използвайте реалните думи (пр. “лъжица” вместо “лъжичка”);
 • Създавайте ситуации на споделяне (пр. “Какво те впечатли най-силно от днешния ден?” / “Какво ти подари баба?” и т. н.)
 • Четете приказки заедно и при по-големите деца – задавайте въпроси, свързани с героите и случките;
 • Играйте езикови игри от типа: “отидох до магазина и купих”, счупен телефон, верижка (думи с последния звук от предходна дума) и др. Те подпомагат развитието на паметта и разпознаването на звуците в думите, които ще са нужни при научаването на детето да чете и пише (вижте как става това по метода Монтесори ето тук);
 • Поощрявайте разиграването на ролеви игри.

В този период подкрепящата среда за детето се изразява в “затрупване” с информация, особено в контекста на диалог, слушане и преразказване на приказки (истории), както и участие и създаване на разнообразни ролеви ситуации. Ако се изпусне този етап чрез използването на беден език в еднотипен контекст, вероятността детето да има проблеми в ефективната комуникация драстично се увеличава. Мария Монтесори създава цял обучителен раздел със система за плавно и лесно научаване на децата да пишат и четат. Научете детето си как да чете и пише по метода Монтесори.

Чувствителния период на езика и речта се преплита и допълва с чувствителния период на социалните умения, за който е важно децата да имат:

 • Личен пример;
 • Богат пасивен и активен речник;
 • Подходящи стимули и впечатления от средата, чрез които да развият и усъвършенстват уменията си за общуване;

Ще разгледаме по-подробно чувствителен период за социални умения и как да го подкрепим в следващата статия.

Полезни статии

Дете рисува

Време за четете 5 мин.

Последствия и наказания

Как да накараме детето да ни слуша в няколко стъпки? Добър и лош пример от детската площадка. Защо е грешен подход с наказание?

Дете си играе с дървена монтесори играчка

Време за четете 5 мин.

7 начина да мотивираме детето да учи

В Монтесори метода липсват класическите начини за стимулиране към учене – няма нито наказания, нито награди, и въпреки това децата са дисциплинирани, уважителни и мотивирани да учат.

logo-image

Последвайте ни: