фигури разделени на две

Цели

  • Научаване имената на дробите

  • Разбиране на концепцията за дробите (подготовка за алгебра

  • Всяка част в цялото има еднакъв размер

Категория умения

  • Математически речник: едно цяло, една втора, една трета, една четвърт

  • Концентрация

  • Памет

  • Внимание

  • Чувство за ред

Образователен раздел

  • Сензорика

Необходими материали

  • 4 еднакви дървени фигури, три от които са разделени на равни части, а четвъртата е едно цяло – 2 х ½ ; 3 х ⅓ ; 4 х ¼

Презентация на стъпки

1
1

3-етапен урок: “Учене наименованията на дробите”

Важно! Първо учим едно цяло и една втора, а на следващ урок – една трета и една четвърт, защото на вид и звучене за много близки.

По-късно (най-добре в друг ден), преминете към научаване на имената на следващите фигури, а именно: една трета и една четвърт.

2
2

Назовете 5 пъти с детето “едно цяло”

Етап 1: Назоваване на дробите

Извадете ЕДНО цяло от вложката, изчакайте детето да я разгледа и да забележи, че тя е само ЕДНА. Назовете я заедно с детето минимум 5 пъти, след което я приберете.

3
3

Назовете 5 пъти с детето “една втора”

Етап 1: Назоваване на дробите

Върнете едно цяло и извадете ½ от вложката. Също я назовете поне 5 пъти заедно (“Това е ЕДНА ВТОРА”). Добре е детето само̀ да се досети защо се нарича една втора, тъй като това е сетивен материал. Когато сте сигурни, че малчуганът правилно е повторил имената на двете части, може да преминете към етап 2 (посочване на частите/дробите).

4
4

Затвърдете имената чрез игра

Етап 2: Посочване на частите/дробите

Кажете на детето, че сега ще играете една игра. Извадете на преден план едно цяло и една втора едни до други. Подканете детето да посочи или вземе формата, която вие му назовете (“Покажи ми къде е ЕДНО ЦЯЛО” или “Можеш ли да вдигнеш високо ЕДНА ВТОРА”). Повторете минимум 5 пъти или докато се убедите, че детето правилно посочва всеки път.

Ако забележите, че детето се затруднява, прекратете тактично и предложете друго занимание (“Умори ли се? Искаш ли да играем с нещо друго?”). Опитайте отново, когато детето е по-концентрирано.

5
5

Детето само̀ назовава имената

Етап 3: Детето назовава имената на дробите

Важно! Преминете към етап 3 само ако детето се е справило с етап 2!

Посочете последователно всяка една фигура и попитайте: “Какво е това?”

Ако забележите, че детето изпитва затруднения, деликатно прекъснете.

Вариация

Можете да разнообразите, като пресъздадете подобно занимание вкъщи с предмети от ежедневието.

Още упражнения

logo-image

Последвайте ни: