Малко дете играе с фигурки на животни върху сив килим

Цели

 • Упражнение за съответствие;

 • Обогатяване на речника с наименованията;

 • Умение за наблюдение и визуална памет

Категория умения

 • Речник – имена на животните / растенията

 • Концентрация

 • Памет

 • Чувство за ред

 • Самостоятелност

Образователен раздел

 • Опознаване на света

Необходими материали

 • Колекция от 6-8 фигури на животни или растения от една и съща група – например: Домашни животни: крава, овца, кон, коза, прасе, петел Диви животни: тигър, лъв, маймуна, слон, жираф, зебра Плодове, зеленчуци…

 • Комплект снимки с изображения на същите животни/растения

Презентация на стъпки

Малко дете играе с фигурки на животни върху сив килим
1
1

Назовете и подредете всяка фигурка

Разгледайте заедно с детето фигурките с животни. Поговорете си свободно – как се казват, какви звуци издават, дали ги е виждало на живо и т. н. След това ги подредете в редица.

Малко дете играе с фигурки и карти на животни върху сив килим
2

Насърчете детето да подреди картите към съответната им фигурка

Сега е ред на картите. Кажете на детето, че на всяка карта е изобразено едно от тези животни и неговата задача е да ги открие. За целта го подканете да подреди всяка карта под съответната му фигурка.

Когато е готово, предложете му да повтори играта, този път самостоятелно.


Още упражнения

logo-image

Последвайте ни: