карти и цифри

Цели

 • Упражняване броенето до 9

 • Упражняване свързване на свободни количества с фиксирани символи

 • Даване възможност на детето да подрежда цифрите последователно (това, което в упражнението “Вретеновидни пръчки” материалът правеше вместо него)

 • Бонус: концепция за “четни” и “нечетни”

Категория умения

 • Затвърждаване свързването на символи и количества на числата от 1 до 9

 • Чувство за ред

 • Внимание

 • Концентрация

 • Памет

Образователен раздел

 • Математика

Необходими материали

 • Буркан (кутия)

 • 45 бр. еднакви едноцветни кубчета (копчета, мидички и пр.)

 • Табла (поднос)

 • Карти с числата от 1 до 9 (най-добре да са в същия цвят като предметите, които ще се отброяват)

Презентация на стъпки

карти с цифри и стъклен съд
1
1

Подканете детето да извади и разбърка картите с числата.


Нека след това открие цифрата на числото 1 и да го постави в горен-ляв ъгъл (така че да има място да подрежда количествата). Следва да отброи едно кубче под 1-цата.


Попитайте детето какво следва след “1”.

Мъникът трябва да назове, подреди и отброи съответното количество кубчета под картата с “2”.


карти с цифри и червени малки квадрати
2
2

Сортираните кубчета трябва да са в две колони по едно, така че при четните числа всяко кубче си има “другарче”, а при нечетните едно остава само̀ в средата под колонката.

Ако детето се справи без затруднения, насочваме вниманието му към колонките с “другарчета” и тези с по едно самичко в края. Назоваваме ги с “четни” и “нечетни”.

При интерес от страна на детето показваме как лесно може да разделим двете колонки без оставащи елементи и как при другите не може.


Вариация

Може да дадете пример за четно и нечетно с познание за тази концепция от ежедневието – чорапи, шапка, обувки и др.

Може да подмените елементите за сортиране с други дребни и еднакви.

Още упражнения

logo-image

Последвайте ни: