дете наницва голями мъниста

Цели

 • Умения за нанизване

 • Подготовка за шиене

 • Ако има кодирана цветова линия за следване, да бъде последователно нанизването на цветните мъниста

 • Фина моторика

Категория умения

 • Самостоятелност

 • Концентрация

 • Координация око-ръка

 • Чувство за ред (при подредба по цветен модел)

 • Социални умения (да направи герданче за подарък)

 • Фина моторика (подготовка за писане)

 • Обща моторика

Образователен раздел

 • Ежедневен живот

Необходими материали

 • Купа (кошница)

 • Мъниста (от 4 до 10 броя)

 • Табла (поднос)

 • Връзка за обувки за по-удобен метод (пластмасовото връхче)

Презентация на стъпки

връзка и мъниста в купа
1
1

Настанете се удобно на работната маса, така че материалът да е между вас и детето.

връзка с направен възел и купа с мъниста
2
2

Извадете връзката и я поставяте хубаво изпъната на масата, като левият край е с пластмасовото връхче, а в десния е направен възел.

нанизване на мънисто на връзка
3
3

Вземете мънисто с лявата ръка и “надникнете” през дупчицата, за да насочите вниманието на детето към нея.

С дясната ръка нанижете връхчето на връзката, а с лявата го изтеглете.

С дясната ръка отведете мънистото чак до възела, докато с лявата придържате върха на връвта.

4 мъниста нанизани на връзка
4
4

Повторете с 2-3 мъниста и подканете детето да опита.

изваждане на мъниста от връзка
5
5

Когато всички мъниста са нанизани, покажете на детето как да ги извади (същото упражнение “наобратно”) – с трипръстов захват изтегляте мънистото отдясно-наляво, като придържате възела с другата си ръка. Оставете детето да довърши.

Вариация

мъниста нанизани на връзка

За градиращ ефект, поставете цветно кодиране с модел с различни по цвят и форма мъниста.

Още упражнения

logo-image

Последвайте ни: