Цели

  • Откопчаване и закопчаване на копчета

Категория умения

  • Самостоятелност

  • Социални умения

  • Концентрация

  • Фина моторика

  • Координация око-ръка

  • Чувство за ред

  • Речник – според разговора (пр. размера на копчетата / за какво служат и т. н.)

Образователен раздел

  • Ежедневен живот

Необходими материали

  • Рамка за откопчаване и закопчаване на копчета

Презентация на стъпки

1

Покажете как да разкопчае копчето

Демонстрирайте разкопчаването, започвайки от най-горното копче, спазвайки реда отгоре-надолу.

С дясната си ръка хванете копчето с три пръста (палец отпред; показалец и среден отзад).

С лявата ръка по същия начин хванете срещуположния край на плата. Издърпайте внимателно настрани двете си ръце, за да се разтвори илика.

Промушете копчето през разширената дупка.


2
2

Повторете, за да затвърдите умението

Повторете с още 1-2 копчета, така че за детето да останат поне 3 за упражняване.

3

Разтворете рамката

Когато детето разкопчае останалите копчета, помолете го да отвори рамката. Тук най-вероятно то инстинктивно ще я вземе и ще промуши главата си през нея (особено ако за първи път я използва). Не е проблем, но не го насърчавайте в този аспект, за да не се разсейва от основната дейност.

4
4

Покажете как да закопчае

Затворете рамката, за да покажете как се закопчава. Започнете по обратния ред (от най-долното копче).

Повдигнете леко плата с лявата ръка, колкото да се види копчето отдолу. Хванете копчето с дясната ръка (палец и два пръста) и леко повдигнете единия му край, за да се промуши през илика. Издърпайте го с лявата си ръка.

Затвърдете с още 1-2 копчета, преди да подканите детето да продължи.


Вариация

син плат с бели копчета

Рамка с повече копчета или копчета с различна форма, цвят и големина.

Още упражнения

logo-image

Последвайте ни: