Цели

  • Отваряне и затваряне на кутии

Категория умения

  • Концентрация

  • Координация

  • Фина моторика

  • Самостоятелност

  • Чувство за ред

  • Математика: съответствие 1:1 (всеки капак съответства само на една кутия)

Образователен раздел

  • Ежедневен живот

Необходими материали

  • 4-5 кутии с различни по големина или форма капаци

  • Табла / кошница за съхранение на кутиите

Презентация на стъпки

отворени и затворени кутии с различен размер
1
1

Покажете как се отварят кутиите

Извадете заедно с детето кутиите и ги подредете в редица.

Отворете първия капак и го поставете пред съответната кутия, обърнат “нагоре”. Започнете отляво-надясно. При нужда, повторете с още 1-2, преди да подканите детето да продължи.

отворени кутии с различни размери
2
2

Демонстрирайте затварянето

Когато всички кутии са отворени, покажете как се затваря първите 2-3 от тях и подканете детето да продължи. Когато приключите, предложете на малчугана да повтори.

отворени кутии с разменени капаци
3
3

Разменете капаците или кутиите

Може да разнообразите, като размените местата на отворените кутии или капаци, така че детето да търси правилните.

Вариация

Можем да разнообразите материала с кутии, влизащи една в друга като матрьошка, като след затваряне на едната кутия, я поставяте в следващата по големина

Интерес: сложете някое малко “съкровище” в някоя от кутиите, за да се изненада детето

Още упражнения

logo-image

Последвайте ни: