Подредени букви до отворена розова кутия

Цели

 • Разделяне на 3-4-буквени думи на съставните им звукове

 • Упражняване на писане, но без физическия аспект на писането

 • Съставяне на кратки думи

 • Упражняване разпознаването на букви

 • Свързване на буквата с дума

 • Свързване на букви в срички и сричките в думи

Категория умения

 • Подготовка за четене

 • Подготовка за писане

 • Концентрация

 • Памет

 • Внимание

 • Самостоятелност

Образователен раздел

 • Език и грамотност

Необходими материали

 • Розова кутия с 5-6 снимки, представящи 3-4-буквени думи;

 • Голяма подвижна азбука.

Презентация на стъпки

1
1

Настанете се удобно на килимче или маса

Поставете Подвижната азбука и кутията със снимки върху килимче на пода.

2
2

Подредете снимките една под друга

Подредете снимките една под друга. Обсъдете какво е съдържанието на снимките и ако забележите, че детето не разпознава някои от изображенията, по деликатен начин му помогнете да ги назове.

3
3

Намерете буквите на думите и прочетете

Помолете детето да намери съответните букви на всяка от изобразените думи, като слива звуковете спонтанно и прочита думите.

4
4

Допълващи упражнения за дейността “сливане на думи в срички”

Ако се затруднява в свързването на сричките, му помогнете с упражнението "сливане на букви в срички":

Предложете на детето да извади една гласна (пр. “о”), след това една съгласна (пр. “н”). Нека да произнесе звуците поотделно, след това – и заедно (бързо – “он”). Накрая добавете различни букви (звуци) и ги слейте в една дума: (пр. “к-он” – “кон”).


Вариация

Можете да разнообразите материала, като подменяте снимките с нови. Използвайте такива на животни, предмети или дори филми, книги, игри, които знаете че са много харесвани от детето.


Важно!

Не е необходимо да учим децата специално да пишат на хартия. Чрез упражненията Форми за графични елементи и Розовите кутии с Подвижната азбука, децата спонтанно започват да пишат на хартия, което се нарича "експлозия на писането".

Още упражнения

logo-image

Последвайте ни: