Предмети подредени до розови табелки с надписи

Цели

 • Прочитане на отделните букви слято в думи (затвърждаване сливането на букви в срички от предходните упражнения с Розова кутия 1 и 2)

 • Прочитане на кратки думи

 • Упражняване разпознаването на букви

 • Свързване на дума с изображение

Категория умения

 • Упражнения за четене

 • Подготовка за писане

 • Концентрация

 • Памет

 • Внимание

Образователен раздел

 • Език и грамотност

Необходими материали

 • 5-6 предмета, представящи 3-4-буквени думи

 • Карти с думи, отговарящи на предметите (гласните – в червено, съгласните – в синьо)

Презентация на стъпки

Розова кутия, карти с надписи и подредени предмети
1
1

Извадете предметите и картите

Подканете детето да отвори кутията и извади предметите и картите. Помолете го да ви назове предметите, след което да ги подреди вертикално (или хоризонтално).

2
2

Детето прочита картите

Отделете картите с думи на купчинка до детето и го помолете да прочете първата дума. Може да му помогнете, като покриете с пръст последните букви, така че да се вижда само първата. След това по същия начин закрийте само първата буква, за да се видят последните. Повторете няколко пъти, като забързвате, така че сливането в дума да стане спонтанно (напр. “Ш-АЛ” да се прочете “ШАЛ”).

Розова кутия, подредени предмети и розови квадрати с надписи
3
3

Детето сдвоява картите с предметите им

Нека детето да сложи картата с дума до (или под – в зависимост от подредбата) предмета, за който се отнася.

Подменяйте периодично думите в кутията, когато забележите, че детето вече ги е усвоило.

Вариация

Може да използвате празни листчета розова хартия, за да пишете думи върху тях. По този начин демонстрирате на детето, че четенето е начин да се разберат мислите на другите.

Важно! Трябва да изписвате думите с шрифта, който детето познава от предходните материали – Розова кутия 1 и 2 (печатен или ръкописен).


Още упражнения

logo-image

Последвайте ни: