табелка с дума, ножица и тиксо

Цели

 • Запознаване с думи, които имат струпване на 2 съгласни и буквите “Й”, “Щ”, “Ю”, “Я”;

 • Прочитане на думи със струпани 2 съгласни и буквите “Й”, “Щ”, “Ю”, “Я”;

 • Примерни думи: Й – грейка, спрей; Щ – щипка, щурче, щепсел, площадка, щъркел, щраус; Ю – клюн, ключ, охлюви, юмрук; Я – цветя, стая, рокля, змия

Категория умения

 • Умения за четене

 • Подготовка за писане

 • Концентрация

 • Памет

 • Внимание

Образователен раздел

 • Език и грамотност

Необходими материали

 • Синя кутия с картинки, изобразяващи думи с букви “Й”, “Щ”, “Ю”, “Я” със струпани 2 или повече съгласни;

 • 5-6 малки изображения, представящи 4-8-буквени думи със струпани съгласни и букви “Й”, “Щ”, “Ю”, “Я”;

 • Карти (по възможност сини) с изписани наименованията на предметите (по възможност гласните в червено, а съгласните – в синьо).

Презентация на стъпки

пощенски плик, снимка на щъркел, табелка с думата
1
1

Назовете и подредете всички предмети

Насърчете детето да отвори синята кутия и извади изображенията и картите с наименованията им. Подканете го да подреди в редица предметите, като ги назовава, за да сте сигурни, че ще търси правилните думи. Картите с думи оставете на купчинка пред малчугана.

пощенски плик, снимки, табелки с думите от снимките
2
2

Намерете картата с изписано името на първото изображение

Започнете с първата картинка, като помолите детето да я назове. Подканете го да потърси в купчината с думи съответстващата му карта (за целта ще се наложи да прочете няколко).

снимка ключ, табелка с думата, закрита с пръст
3

Помогнете му да прочете думите, като закривате част от буквите

Ако се затруднява, закрийте с пръст част от думата, така че да се вижда само първата буква (напр. да е видима само “К” от “ключ”). Насърчете го да произнесе звука, който вижда (важно! Произнася се /к/ а не /къ/!).

След това закрийте първата буква, като откриете останалите (скривате “К”, така че да се вижда “ЛЮЧ”). Подканете го да прочете звуците слято. Този подход помага на мъника да прочита цяла дума, сливайки сричките (“К-ЛЮЧ”, “КЛЮЧ”).

Вариация

табелка с дума, ножица и тиксо

Добре да имате достатъчно интересни картинки, които да подменяте периодично, за да поддържате интереса на детето към материала.

Можете да разнообразите материала, като подменяте картинките или го адаптирате за друг език.

Ако нямате ламинатор, може да използвате тиксо.


пощенски плик, снимки, табелки с думи отговарящи на снимките

Още предложения за подобен тип игри вкъщи:

 • Подредете предмети/картинки на предмети на една маса и карти с имената им на друга;
 • Помолете детето да прочете първата дума и след това да намери на другата маса съответстващия й предмет/картинка.

Още упражнения

logo-image

Последвайте ни: