глобус с грапава повърхност за суша и гладка за вода

Цели

  • Представяне на концепцията за планетата Земя като сфера

  • Запознаване с факта, че Земята е изградена от вода, земя и въздух (даване на сензорно усещане за земя и вода)

Категория умения

  • Речник – земя, суша, вода, въздух, морета, океани, езера, континенти, глобус

  • Концентрация

  • Памет

  • Внимание

Образователен раздел

  • Опознаване на света

Необходими материали

  • Малък глобус, на който земята е покрита със светла шкурка, а водата гладка и боядисана в синьо

Презентация на стъпки

глобус в синьо и бяло
1
1

Обяснете какво е Глобус

Пренесете Глобуса заедно с детето на маса. Обяснете, че това е модел на Земята – планетата, на която живеем.

Завъртете глобуса, за да покажете, че той има кръгла форма и се върти.


глобус с грапава повърхност за суша и гладка за вода
2
2

Покажете на детето кое е грапаво (суша) и кое гладко (вода)

Помолете детето да затвори очите си и да докосне глобуса, докато вие внимателно го въртите под пръстите му. Целта е да усети сензорно къде е грапаво и къде гладко.

глобус с грапава повърхност за суша и гладка за вода
3
3

Разкажете му за сушата и водата

Обяснете му, че грапавото е суша (земя). А гладкото е вода. Може да го подканите да огледа кое е повече – сушата или водата. Може да добавите, че всичката тази вода са океани, морета, езера и т. н., а сушата са континенти и острови.

глобус с грапава повърхност за суша и гладка за вода
4
4

Обяснете му какво е атмосфера

За по-напредналите, може да попитате дали мъникът е виждал как изглежда въздухът, дали го е помирисвал. Дали има въздух навсякъде около нас (ако бързо раздвижи ръката си, ще го усети)? Обяснете, че планетата ни е обгърната от невидим слой въздух (т. нар. атмосфера).

три стъклени чаши с вода, почва (символизираща земята) и въздух (празна чаша)
5
5

Надградете знанията с материала “Вода-земя-въздух”

За по-любознателните, може да надградите новите знания с материала “Вода-земя-въздух”.

глобус с грапава повърхност за суша (в различни цветове за континентите) и гладка за вода
6
6

Когато усвои знанията за суша и вода, преминете към Глобус-континенти

Когато разбере и усвои концепцията за суша и вода, може да преминете към Глобус-континенти, за да го запознаете с особеностите на различните континенти.

Още упражнения

logo-image

Последвайте ни: