Поднос с изрязани букви

Цели

 • Съставяне на думи, без физически да се пише

 • Упражняване свързването на фонема с графема (звук с буква)

 • Улеснява прехода от материал ”Грапави букви”

Категория умения

 • Упражнения за четене (подготовка за четене)

 • Концентрация

 • Памет

 • Внимание

 • Чувство за ред

 • Сензорика - слух

Образователен раздел

 • Език и грамотност

Необходими материали

 • Кутия с изрязани букви – гласните са червени, а съгласните – сини

 • Маса или килим за смислово очертаване на работното място

Презентация на стъпки

Поднос с изрязани букви
1

Проверете кои букви знае

Извадете и назовете последователно 3-4 букви. Използвайте името на звука, а не на буквата (т. е. /м/ вместо /мъ/). Не е нужно детето да познава избраните букви, а да дадете пример за упражнението.

Приберете вашите букви и поканете малчугана да извади и назове свои (важно! Този път трябва да ги познава). Може да продължите, докато извади всички познати букви.

Ако детето успешно разпознава и назовава достатъчно на брой букви и техните звуци, може да опитате да сформирате 3-буквени думи.

Поднос с изрязани букви
2

Изписване на 3-буквени думи

Предложете на мъника да изпишете някоя 3-буквена дума от познатите му букви (напр. “сок”). Назовете думата, като наблягате на отделните й звуци според реда на изписване (първо “С-С-Сок”, после “сО-О-Ок”, накрая “соК-К-К”).

Не се притеснявайте, ако детето сбърка или пропусне някоя буква – трябват много упражнения, докато свикне да чува правилно звуците. За целта най-добре е да играете множество езикови игри с първи, последен и среден звук.

Още упражнения

logo-image

Последвайте ни: