Дете сочи образователни карти с числа

Цели

 • Разпознаване и назоваване на символите на разредите в десетичната система до хиляда – единица, десетица, стотица, хѝляда

 • Надграждане познанията за 4-цифрени числа (от упражнението “Златни мъниста – количества и броене”), обвързвайки ги с техните символи

 • Затвърждаване концепцията за различната стойност на числото в зависимост от мястото (с визуалната подредба)

 • Речник – имена на разредите: единица, десетица, стотица, хѝляда

Категория умения

 • Математически умения (броене)

 • Чувство за ред

 • Концентрация

 • Внимание

 • Памет

 • Фина моторика

Образователен раздел

 • Математика

Необходими материали

 • 4 карти с изписани числата: Хиляда (една хѝляда) – зелено; Сто (една стотица) – червено; Десет (една десетица) – синьо; Едно (една единица) – зелено.

 • Табла за удобно съхранение и пренасяне на упражнението.

Презентация на стъпки

Oбразователни карти с числа
1
1

Заинтригувайте детето, че ще научи как се изписват големите числа

Обяснете на детето, че щом познава количествата на числата до 1000, вече може да му покажете и как изглеждат написани.

Oбразователни карти с числа, подредени стъпаловидно
2
2

Поставете картите със символите на разредите пред детето

Вземете картите (1-1000) и ги подредете една под друга на масата между вас и детето. Важно е да са подравнени отдясно.

Обяснете на мъника, че това са същите числа (единица, десетица, стотица, хѝляда) и сега ще научи имената на символите им (чрез т. нар. 3-етапен урок).

Блокчета с числа от 1 до 1000 във възходящ ред
3
3

Етап 1: Назоваване на имената (минимум 5 пъти за всеки символ)

Започнете, като извадите единицата и я поставите изолирано пред детето. Кажете “Това е ЕДНА ЕДИНИЦА”.

Помолете детето да повтори минимум 5 пъти “една единица”, докато я посочвате.


Блокчета с числа от 1 до 1000 във възходящ ред
4

Оставяйте само картата, чието име учите – другите числа връщайте обратно в таблата

Когато приключите с “една единица”, приберете я обратно в колоната и на нейно място извадете “една десетица”.

Назовете я поне 5 пъти с детето, след което я върнете обратно в строя.

Процедирайте по същия начин и с “една стотица” и “една хѝляда”.


5
5

Етап 2: усвояване имената чрез игра

Следва да затвърдите новото знание чрез игра. Извадете и подредете всички карти пред детето в последователност: 1 хѝляда, 1 стотица, 1 десетица, 1 единица.

Започнете да питате детето: “Можеш ли да посочиш една единица? А една хѝляда? Къде е една десетица? А една стотица?”.

Повторете въпросите в случаен ред поне 5 пъти или докато усетите, че детето уверено показва винаги правилното число.


дете сочи образователни карти с числа.
6
6

Етап 3: затвърждаване имената чрез въпроса “Какво е това?”

Важно! Преминете към етап 3 само ако сте уверени, че детето се е справило без грешка в етап 2.

Посочете последователно всяко отделно число от най-голямото към най-малкото (отляво-надясно). При всяко посочване питайте еднократно “Какво е това?”.

Ако детето се колебае или отговори грешно, прекратете тактично урока и опитайте друг ден.


образователни карти с числа.
7
7

Покажете му как се сливат в едно число

Ако урокът е минал добре, може да покажете на мъника как да получи едно голямо число, събирайки картите една върху друга, подравнени отдясно. Кажете му, че това е число с “1 единица, 1 десетица, 1 стотица и 1 хѝляда или иначе казано хиляда сто и единадесет”.

Още упражнения

logo-image

Последвайте ни: