Дете сочи образователни карти с числа

Цели

 • Демонтстриране, че в един разряд може да има до 9 елемента, преди да премине към следващия

 • Затвърждаване концепцията, че стойността на дадено число зависи от неговата позиция в десетичната система

 • Затвърждаване на символите от десетичната система (1 до 1000 – единица, десетица, стотица, хѝляда)

 • Въвеждане на символите от десетичната система до 9999 само чрез броене до 10

 • Математически речник – имена на разредите: единица, десетица, стотица, хѝляда

Категория умения

 • Математически умения (броене)

 • Чувство за ред

 • Концентрация

 • Внимание

 • Памет

 • Обща моторика

Образователен раздел

 • Математика

Необходими материали

 • 4 вида карти, представляващи символите на количествата: 9 единици (9 карти с числата от 1 до 9); 9 десетици (9 карти с числата от 10 до 90 през 10); 9 стотици (9 карти с числата от 100 до 900 през 100); 9 хиляди (9 карти с числата от 1000 до 9000 през 1000).

 • 4-те вида карти са оцветени съответно: Хиляди – зелено; Стотици – червено; Десетици – синьо; Единици – зелено.

 • Табла за удобно съхранение и пренасяне на упражнението.

Презентация на стъпки

1
1

Преговорете имената на разредите (единица, десетица, стотица, хѝляда)

Попитайте последователно как се казва всяко едно число

(1 единица, 1 десетица, 1 стотица, 1 хѝляда), за да сте сигурни, че детето се ориентира добре в числата, представени от картите.


образователни карти с числа, вертикално подредени
2
2

Започнете да отброявате 9 единици

Кажете му, че сега щом вече познава символите, можете да се научите да броите с тях, като започнете от единиците.

Започнете да изваждате една-по-една всяка единица. Подредете ги в колона една под друга, като отброявате на глас заедно с детето: “Една единица, две единици, три единици…” и така до 9 единици.


Образователни карти с числа, вертикално подредени
3
3

Отбележете, че след 9 единици следва 1 десетица

Когато отброите 9 единици, попитайте детето: “Какво следва след 9 единици? Да, 10 единици, което прави една десетица”.

Извадете 1 десетица (10) и я поставете в съответната колона, близо до единицата (1).


Образователни карти с числа в две колони
4
4

Избройте 9 десетици

Сега е ред да преброите десетиците. Насърчете детето да ги подрежда една под друга, на нивото на съответните единици

Образователни карти с числа в две колони
5
5

Отбележете, че след 10 десетици следва 1 стотица

Когато отброи 9 десетици, попитайте детето: “Какво следва след 9 десетици? Да, 10 десетици, което прави една стотица”.

Извадете 1 стотица и я поставете в съответната колона, близо до десетиците.


Образователни карти с числа в три колони
6
6

Пребройте 9 стотици

Насърчете детето да преброи стотиците, като отново ги подрежда една под друга, както единиците и десетиците.

Образователни карти с числа в три колони
7
7

Отбележете, че след 9 стотици идва 1 хѝляда

Когато малчуганът отброи 9 стотици, го попитайте: “Какво следва след 9 стотици? Да, 10 стотици, което прави една хѝляда”.

Извадете 1 хѝляда и я поставете в съответната ѝ колона, близо до 9-те стотици.


Образователни карти с числа в четири колони
8
8

Пребройте 9 хиляди

Насърчете детето да преброи хилядите, като отново ги подрежда една под друга, както стотиците, единиците и десетиците.

Завършете упражнението с фразата: “И така, може да броим до без край!” (Това много впечатлява децата)


Още упражнения

logo-image

Последвайте ни: