летви с различна дължина

Цели

 • Упражняване на действие “събиране”

 • Броене от количеството на първото събираемо нататък (пр. за да се реши 5+3, се преброява “пет, шест, седем, осем”)

 • Речник – ако се представя добре, може да представите термините: “събираемо” и “сбор”

Категория умения

 • Чувство за ред

 • Концентрация

 • Внимание

 • Памет

 • Фина моторика

Образователен раздел

 • Математика

Необходими материали

 • Дъска с числата от 1 до 18 в горната част;

 • 9 червени летви с разграфени квадратчета от 1 до 9, номерирани в края;

 • 9 сини летви с числата до 9, но неразграфени;

 • Кутия за сортиране на летвите;

 • Лист с големи квадрати и предварително написани задачи (през 1 ред или на всеки ред според уменията на детето).

Презентация на стъпки

летви с различна дължина спрямо номера, на който отговарят
1

Подредете летвите от 1 до 9 (разграфените вдясно)

Предварително подгответе на разграфен лист с големи квадрати няколко задачи. Добре е в началото сборът им да не надхвърля 10.

Започнете упражнението, като отляво подредите сините (неразграфените) летви една под друга от 1 до 9. Вдясно наредете червените летви с разграфени квадратчета, отново от 1 до 9.


разграфен лист на квадрати
2

Намерете сбора, като броите от второто събираемо

Погледнете първата задача. Поставете в горния ляв ъгъл на дъската първото събираемо (върху синя летва – напр. 3), а до него долепете второто (от разграфените червени летви – напр. 4).

За да отчетете сбора им, започнете да броите от ВТОРОТО събираемо, назовавайки първото (в случая – “три, четири, пет, шест, СЕДЕМ”). Запишете резултата на листа.


летви с различна дължина спрямо номера, на който отговарят
3

Ако се справя, опитайте със сбор над 10

За контрол на грешката може да се сверява с числата, изписани на реда над горния край на дъската (но не насърчавайте детето да гледа там, защото може да спре да брои).

Върнете обратно летвите и поканете детето да повтори упражнението с втората задача. Когато стане по-уверено, може да му разпишете повече задачи, първоначално през ред, после на всеки ред. Може да опитате и с резултат над 10 (до 18).

летви с различна дължина спрямо номера, на който отговарят и разграфен лист на квадрати
4

Покажете връзките между числата със задачи с равен сбор

Когато започне да решава уверено задачите, покажете му връзките между сбора на числата до 10. За целта разпишете 9 задачи с нарастващо първо събираемо, със сбор винаги равен на 10 (1+9, 2+8, 3+7… 9+1).

Важно! Този път детето трябва да оставя на дъската летвите, които е използвало (без да ги прибира), за да види и визуално, че правят равен резултат.

Вариация

 • Ако детето е способно да изписва цифрите от 1-9, може само̀ да записва решенията на задачите си;
 • Може да изработите летвите и дъската от от картон.

Още упражнения

logo-image

Последвайте ни: