златни мъниста в поднос

Цели

 • Демонтстриране, че в един разряд може да има до 9 елемента, преди да премине към следващия

 • Затвърждаване концепцията, че стойността на дадено число зависи от неговата позиция в десетичната система

 • Затвърждаване на количествата – единица, десетица, стотица, хѝляда

 • Математически речник – имена на разредите: единица, десетица, стотица, хѝляда

Категория умения

 • Математически умения (броене)

 • Чувство за ред

 • Концентрация

 • Внимание

 • Памет

 • Фина моторика

Образователен раздел

 • Математика

Необходими материали

 • 4 количества (мъниста), съединени така, че да представляват количествата: 9 единици (9 бр. самостоятелни мъниста); 9 десетици (9 комплекта от 10 единици, съединени заедно); 9 стотици (9 бр. от 10 десетици, съединени заедно); Една хѝляда (10 стотици, съединени заедно).

 • Карта с наименованията на разредите от десетичната система (хѝляда, стотица, десетица, единица), оцветени съответно в: Хѝляда – зелено; Стотица – червено; Десетица – синьо; Единица – зелено.

 • Табла за удобно съхранение и пренасяне на упражнението.

Презентация на стъпки

златни мъниста в дървена кутия
1
1

Преговорете имената на разредите (единица, десетица, стотица, хѝляда)

Попитайте последователно как се казва всяко едно количество (единица, десетица, стотица, хѝляда), за да сте сигурни, че детето се ориентира добре в числата, представени от мънистата.


таблица с четири колони
2

Започнете да отброявате 9 единици

Поставете картата с имената на разредите пред детето. Кажете му, че сега ще отброявате всяко едно количество, като започнете с единиците.

Започнете да изваждате една-по-една всяка единица. Подредете ги в колона плътно една до друга, като отброявате на глас заедно с детето: “Една единица, две единици, три единици…” и така до 9 единици.


таблица с четири колони
3
3

Покажете, че 10 единици правят 1 десетица

Когато отброите 9 единици, попитайте детето: “Какво следва след 9 единици? Да, 10 единици, което прави една десетица”.

Извадете 1 десетица и я поставете в съответната колона, близо до 9-те единици, така че визуално да се вижда, че са почти еднакви на дължина. Обърнете внимание на детето, че “ако имахме още една единица, щяха да станат равни”.


таблица с четири колони
4
4

Избройте 9 десетици

Сега е ред да преброите десетиците. Насърчете детето да ги подрежда плътно една до друга, така че да заприличат на стотица.

таблица с четири колони
5
5

Покажете, че 10 десетици правят 1 стотица

Когато отброи 9 десетици, попитайте детето: “Какво следва след 9 десетици? Да, 10 десетици, което прави една стотица”.

Извадете 1 стотица и я поставете в съответната колона, близо до 9-те десетици, така че визуално да се вижда, че са почти еднакви на дължина. Обърнете внимание на детето, че “ако имахме още една десетица, щяха да станат равни”.


6
6

Пребройте 9 стотици

Насърчете детето да преброи стотиците, като този път ги подрежда една върху друга, така че да заприличат на 1 хѝляда.

таблица с четири колони
7
7

Покажете, че 9 стотици правят 1 хѝляда

Когато малчуганът отброи 9 стотици, го попитайте: “Какво следва след 9 стотици? Да, 10 стотици, което прави една хѝляда”.

Извадете 1 хѝляда и я поставете в съответната ѝ колона, близо до 9-те стотици, така че визуално да се вижда, че са почти еднакви на височина. Обърнете внимание на детето, че “ако имахме още една стотица, щяха да станат равни”.

Завършете упражнението с фразата: “И така, може да броим до без край!” (Това много впечатлява децата)


Вариация

Вместо мъниста, може да принтирате и изрежете количествата на картон/ламинирана хартия (двуизмерни).

Още упражнения

logo-image

Последвайте ни: