фигура и табела с наименованието на фигурата

Цели

 • Запознаване с думи, които имат струпване на 2 съгласни и/или звука “Й”;

 • Прочитане на думи със струпани 2 съгласни и/или звука “Й”;

 • Примерни думи: Стая, шапка, крак, питка, топка, топче, клон, слон; Й – чайка, гайка, лайка, пай, Йети, сойка, пейка;

Категория умения

 • Умения за четене

 • Подготовка за писане

 • Концентрация

 • Памет

 • Внимание

Образователен раздел

 • Език и грамотност

Необходими материали

 • 2 сини кутии – една за думи с буква “Й” и една за думи със струпани 2 съгласни;

 • По 5-6 малки предмета за всяка кутия, представящи 3-6-буквени думи със струпани съгласни и буква “Й”;

 • Важно! Препоръчително е в думите да се избягват звуците “Щ”, “Ю”, “Я”;

 • Карти (по възможност сини) с изписани наименованията на предметите (по възможност гласните в червено, а съгласните – в синьо).

Презентация на стъпки

фигура, топче и табела с наименованието на топчето
1
1

Назовете и подредете всички предмети

Насърчете детето да отвори синята кутия и извади картите и предметите. Подканете го да подреди в колона предметите, като ги назовава, за да сте сигурни, че ще търси правилните думи. Картите с думи оставете на купчинка пред малчугана.

фигура и табела с наименованието на фигурата
2
2

Намерете картата с изписано името на първия предмет

Започнете с първия предмет, като помолите детето да го назове. Подканете го да потърси в купчината с думи съответстващата му карта (за целта ще се наложи да прочете няколко).

фигура и табела с наименованието на фигурата
3

Помогнете му да прочете думите, като закривате част от буквите

Ако се затруднява, закрийте с пръст част от думата, така че да се вижда само първата буква (напр. да е видима само “С” от “слон”). Насърчете го да произнесе звука, който вижда (важно! Произнася се /с/ а не /съ/!).

След това закрийте първата буква, като откриете останалите (скривате “С”, така че да се вижда “ЛОН”). Подканете го да прочете звуците слято. Този подход помага на мъника да прочита цяла дума, сливайки сричките (“С-ЛОН”, “СЛОН”).


фигура, топче и табелi с наименованието на топчето и фигурата
4
4

Поставете картата пред съответния предмет

Когато открие правилната карта, насърчете малчугана да я постави пред правилния предмет.

Внимание! Това е много труден материал и детето ще има нужда от много подкрепа и търпение

Вариация

Добре да имате достатъчно интересни предмети, които да подменяте периодично, за да поддържате интереса на детето към материала.

Можете да разнообразите материала, като подменяте предметите или го адаптирате за друг език.

Още предложения за подобен тип игри вкъщи:

 • Подредете предмети/картинки на предмети на една маса и карти с имената им на друга;
 • Помолете детето да прочете първата дума и след това да намери на другата маса съответстващия й предмет/картинка.

Още упражнения

logo-image

Последвайте ни: