Цели

 • Визуална дискриминация за размер (преценяване “на око” на големини)

 • Сравняване, градиране, сериация (математика)

Категория умения

 • Концентрация

 • Координация

 • Внимание

 • Чувство за ред

 • Математически умения: сериация, градиране, сравняване

 • Речников запас – математически речник (сравнителна и превъзходна степен; по-/най-голямо/малко, по-/най-високо/ниско/широко/тясно/дълбоко/плитко; толкова-колкото)

Образователен раздел

 • Сензорика

Необходими материали

 • Комплект 1 (10 бр. червен цвят – различават се по диаметър) – най-лесен за децата;

 • Комплект 2 (10 бр. жълт цвят – различават се по диаметър и височина – от висок и широк към нисък и тесен);

 • Комплект 3 (10 бр. зелен цвят – различават се по диаметър и височина – от нисък и широк към висок и тесен);

 • Комплект 4 (10 бр. син цвят – различават се по височина – от висок към нисък) – най-труден, защото диаметърът е еднакъв.

Презентация на стъпки

1
1

Извадете разбъркано цилиндрите

Започнете с комплект 1: (червен цвят) 10 бр.

Покажете как се носи кутията. Демонстрирайте как се изваждат последователно отляво-надясно, като по-големите се държат с всички пръсти, а по-малките с 3 пръста (палец, показалец и среден).

Извадете заедно с детето частите разбъркано върху масата / килима.


2
2

Подредете ги по големина

Покажете на мъника как да подреди цилиндрите в редица по големина. За целта, сравнявайте размерите на 2-3 сходни по големина цилиндъра, като ги доближавате един до друг.

Когато се сигурни, че държите най-големия, го поставете най-вляво като начало на редицата. Повторете с още 2-3 цилиндъра, преди да подканите детето да продължи.


3
3

Огледайте от всички страни

За финал, разгледайте подредените в линия цилиндри от всички страни, като може да се наведете и погледнете централно с едно око откъм най-тесния (виждат се всички), а след това – откъм най-широкия (видим е само той).

Ако е работило уверено, може да подканите детето да ги подреди като кула.

Отбележете, че разполагате с 3 комплекта в други цветове, които може самостоятелно да разгледа (ако разполагате с тях).

Този материал е изключително привлекателен за малките, но труден за тези, които още се учат да преценяват “на око” големини и обеми.Вариация

 • Подреждане като кула;
 • Вариации със съчетаване на 2, 3 или 4 комплекта едновременно (вж. снимките за стандартните комбинации).

Комбиниране с другите материали от раздел Сензорика (Цилиндри с дръжки, Розова кула, Кафява стълба, Дълги червени летви)

Още упражнения

logo-image

Последвайте ни: