Вариации на цилиндри с дръжки

Цели

 • Визуална дискриминация на размер (преценяване “на око” на големини и обеми)

 • Координация (за малките деца е по-трудно да уцелят дупките)

 • Математически умения: сериация (цилиндрите следват един след друг в точно определен ред)

 • Математически речник (по-голямо, по-малко, по-високо/широко/тясно)

Категория умения

 • Подготовка за писане (трипръстов захват)

 • Концентрация

 • Координация

 • Внимание

 • Чувство за ред

 • Математически умения: сериация

 • Речников запас – математически речник (сравнителна и превъзходна степен; по-/най-голямо/малко, по-/най-високо/ниско/широко/тясно/дълбоко/плитко; толкова-колкото)

Образователен раздел

 • Сензорика

Необходими материали

 • Комплект 1 (10 бр. – различават се по диаметър) най-лесен за децата

 • Комплект 2 (10 бр. – различават се по диаметър и височина – от висок и широк към нисък и тесен)

 • Комплект 3 (10 бр. – различават се по диаметър и височина – от нисък и широк към висок и тесен)

 • Комплект 4 (10 бр. – различават се по височина – от висок към нисък) – най-труден, защото кръгчетата са еднакви, а дълбочината не се вижда

Презентация на стъпки

Стъпка 1 - подготовка на цилиндрите
1
1

Започнете като покажете как се носи материала: палците са в едната вдлъбнатина, а пръстите – в другата. Настанете се удобно, най-важно е да осигурите добра видимост на детето.

Стъпка 2 - Изваждане на цилиндрите
2
2

Обяснете, че първо ще покажете как се вадят цилиндрите, последователно от ляво на дясно. Извадете един по един, бавно като поставяте пред кутията разбъркано. Тук е от значение да използвате 3-те пръста: палец, показалец и среден, за да упражявате захвата (подготовка за писане). Когато сте извадили няколко цилиндъра, поканете детето да се включи и да помогне.

Стъпка 3 - изваждане на цилиндрите
3

Когато всички цилиндри са извадени, покажете на детето как да ги вкара обратно, като му покажете, че търсите най-големия. Сравнете го с други със сходни размери ИЗВЪН ПОСТАВКАТА, за да може детето да координира сравнението “на око”. Чак след като се сигурни, че е най-голям, слагате обратно в дупката.

Повторете със следващото по големина и поканете детето да продължи.

Когато детето е готово, припомнете му, че може пак да играе с тях като кажете, че имате още 3 комплекта (ако разполагате с тях).

Вариация

цилиндри с дръжки подредени в низходящ ред по височина

Вариации със съчетаване на 2, 3 или 4 комплекта едновременно (вж. снимките за стандартните комбинации).

Интересен вариант на ползване на повече от 1 комолект е, че някои от цилиндрите са еднакви.

Още упражнения

logo-image

Последвайте ни: