По�строяване на кула с розови кубчета

Цели

 • Визуална и мускулна (защото ръката усеща разликата) дискриминация на размер

 • Координация на движенията

Категория умения

 • Подготовка за математика със следните математически концепции: сравнение, градация, сериация (последователно подреждане); голямо, по-голямо, най-голямо, малко и т.н

 • Концентрация

 • Памет

 • Внимание

 • Чувство за ред

Образователен раздел

 • Сензорика

Необходими материали

 • 10 куба с размери от 1 см3 до 1 дм3

Презентация на стъпки

розови кубчета с различни размери
1
1

Започнете, като покажете ясно как се носят кубчета. Много е важно да се хващат с цяла ръка отгоре и отстрани, за да се стимулира мускулната памет и да се усети сензорно чрез допир разликата в размера и теглото.

Поставете кубчетата на килим разбъркано.


розови кубчета с различна големи
2

Покажете как да се построи кулата, като поставяте всяко следващо кубче точно по средата. Кубчетата предварително се сравняват по големина едно до друго, за да се вземе най-голямото от тези, които са останали.

Поканете детето да продължи, след като демонстрирате с първите 3.

Когато кулата е готова, приканете детето да я огледа от всички страни и отгоре (изправете се и се разходете около нея)

Подканете детето да развали кулата, като последователно я разглабя от най-малкото до най-голямото.


Вариация

розови кубчета с различна големина подредени под формата на кула

 • Построяване на кулата с 2 гладки страни – демонстрирайте, че най-малкото е разликата в размерите на 2 последователни кубчета;
 • Този материал може да се съчетае с различни други материали (пр. Дълги червени летви, Кафява стълба).

Още упражнения

logo-image

Последвайте ни: