последователно подредени червени и сини блокове

Цели

 • Представяне какво количество стои зад всяко от числата от 1 до 10;

 • Демонстриране нарастването/намаляването на стойността на числата (напр. защо 4 е по-голямо от 3, но е по-малко от 5);

 • Визуално представяне на последователността на числата от 1 до 10;

 • Представяне на числата като съвкупност от единици (основи на програмирането);

 • Логическо демонстриране, че последният номер при преброяване е равен на стойността на количеството (напр. “едно, две, три, четири – това е четири”).

Категория умения

 • Математически умения (броене)

 • Чувство за ред

 • Концентрация

 • Внимание

 • Памет

 • Фина моторика

Образователен раздел

 • Математика

Необходими материали

 • Дими материали: 10 червено-сини летви, разделени на равни сегменти, така че да представляват числата от 1 до 10 (от 10 см до 1 м);

 • Табла за удобно пренасяне.

Презентация на стъпки

последователност от червени и сини блокове, подредени хоризонтално в редове
1
1

Извадете летвите в случаен ред, подравнени вляво

Поканете детето да извади заедно с вас всички летви една под друга в случаен ред.

Важно е всички да са подравнени отляво, като червената част на всяка летва също трябва да е винаги вляво.

последователно подредени червени и сини блокове в хоризонтален ред
2

Подредете летвите по големина, така че 1 да е най-отдолу, а 10 – най-отгоре

Подканете малчугана да подреди летвите от най-късата до най-дългата, така че стойността 1 да е най-отдолу, а 10 – най-отгоре.

последователно подредени червени и сини блокове в хоризонтален ред и намаляваща стъпаловидна последователност и отделени три реда
3
3

Учене имената на летвите 1-3 чрез триетапен урок

Когато всички летви са правилно подредени, може да преминете към учене имената на първите 3 стойности (числа) чрез т. нар. 3-етапен урок.

За целта, отделете първите 3 летви (от 1 до 3) от останалите.

Важно! Учете до 3 числа наведнъж.

последователно подредени червени и сини блокове в хоризонтален ред и намаляваща стъпаловидна последователност.
4
4

Етап 1: Назоваване на имената (минимум 5 пъти за всяко количество)

Отделете единицата и я поставите изолирано пред детето. Кажете “Това е ЕДНО”.

Помолете детето да повтори минимум 5 пъти “едно”, докато я посочвате.


последователно подредени червени и сини блокове в хоризонтален ред и намаляваща стъпаловидна последователност и отделени три реда
5
5

Оставяйте изолирано само числото, чието име учите – другите летви връщайте обратно в колоната

Когато приключите с “едно”, приберете я обратно в колоната и на нейно място извадете “две”.

Когато представяте 2, пребройте, посочвайки всеки отделен сегмент: “Това е две – едно, две – ДВЕ.”

Повторете поне 5 пъти с детето, след което върнете летвата обратно в строя.

Процедирайте по същия начин и с “три”.


последователно подредени червени и сини блокове в хоризонтален ред и намаляваща стъпаловидна последователност и отделени три реда
6
6

Етап 2: усвояване имената чрез игра

Следва да затвърдите новото знание чрез игра. Поставете трите летви пред детето една под друга в последователност 1, 2, 3.

Започнете да питате детето: “Можеш ли да посочиш едно? А къде е 2? Виждаш ли 3? Добре, а кое от тези е 1?”.

Повторете въпросите в случаен ред поне 5 пъти или докато усетите, че детето уверено показва винаги правилното число.


последователно подредени червени и сини блокове в хоризонтален ред и намаляваща стъпаловидна последователност и отделени три реда
7
7

Етап 3: затвърждаване имената чрез въпроса “Какво е това?”

Важно! Преминете към етап 3 само ако сте уверени, че детето се е справило без грешка в етап 2.

Посочете последователно всяко отделно число от най-малкото към най-голямото (отдолу-нагоре). При всяко посочване питайте еднократно “Какво е това?”.

Ако детето се колебае или отговори грешно, прекратете тактично урока и опитайте друг ден.

Вариация

Може да ги изработите от картон или ламинирана хартия:

При А4 дължините на числата в см са следните:

 • Летва 1 – 2,5 см
 • Летва 2 – 5 см (+2,5 см)
 • Летва 3 – 7,5 см (+2,5 см)
 • …Летва 10 – 25 см

При А3: дължината на числата в см са следните:

 • Летва 1 – 3,7 см
 • Летва 2 – 7,4 см (+3,7 см)
 • Летва 3 – 11,1 см (+3,7 см)
 • …Летва 10 – 37 см

Още упражнения

logo-image

Последвайте ни: