Дете играе с математически образователни дъски за обучение на числа

Цели

 • Демонстриране как се образуват четирицифрени числа от единици, десетици, стотици и хиляди

 • Затвърждаване концепцията, че стойността на дадено число зависи от неговата позиция в десетичната система

 • Затвърждаване на символите от десетичната система до 9999 само чрез броене до 10 (1 до 9999 – единица, десетица, стотица, хѝляда)

 • Математически речник – имена на разредите: единица, десетица, стотица, хѝляда

Категория умения

 • Памет

 • Концентрация

 • Внимание

 • Чувство за ред

 • Обща моторика

Образователен раздел

 • Математика

Необходими материали

 • 4 вида карти, представляващи символите на количествата: 9 единици (9 карти с числата от 1 до 9); 9 десетици (9 карти с числата от 10 до 90 през 10); 9 стотици (9 карти с числата от 100 до 900 през 100); 9 хиляди (9 карти с числата от 1000 до 9000 през 1000).

 • 4-те вида карти са оцветени съответно: Хиляди – зелено; Стотици – червено; Десетици – синьо; Единици – зелено.

 • Табла за удобно съхранение и пренасяне на упражнението.

Презентация на стъпки

числовими ленти в четири колони, като всяка колона представлява единици, десетици, стотици и хиляди.
1
1

Подредете числата от 1 до 9000 според разредите (единица, десетица, стотица, хѝляда)

След като детето вече познава числата до 9000 и десетичната система (единици, десетици, стотици, хѝляди), можете да му представите как се образуват четирицифрени числа.

Подредете заедно с детето числата от 1 до 9000, като започнете отляво-надясно с единиците, до тях – десетиците, после стотиците и накрая хилядите.


квадратни плочки, наредени по стойности, отбелязващи различните позиции на числата от 1 до 9 и стотици, хиляди.
2
2

Дайте му задача да донесе определено число, назовано с единици, десетици, стотици и хиляди

Кажете на детето, че ще играете на една игра. То трябва да ви “сглоби” от картите числото, което му кажете.

Важно! Назовавайте числото чрез брой единици, десетици, стотици и хиляди (в този ред)– напр. 7 единици, 2 десетици, 5 стотици, 3 хиляди.

В началото може да започнете с трицифрени числа, а ако се справя добре – преминете на четирицифрени. При всяко ново число, картите трябва да са върнати на място.

Още упражнения

logo-image

Последвайте ни: