грапави и гладки повърхности

Цели

 • Развиване чувството за допир

 • Обогатяване на речника - “грапаво” и “гладко”

 • Подготовка за следваща дейност (грапавите цифри и букви, Глобус-земя и вода)

Категория умения

 • Внимание

 • Концентрация

 • Координация око-ръка

 • Сензорни (допир)

 • Фина моторика

Образователен раздел

 • Сензорика

Необходими материали

 • Плоскости от дървесина или подсилен картон (1 брой 10/20см и 1 брой 10/10см)

 • Шкурки с фина текстура за плоча №1 - една гладка и една максимално грапава

 • Няколко вида шкурки за плоча №2 - фина, няколко с градираща грапавина

Презентация на стъпки

плоскост с грапава и гладка повърхност
1
1

Започнете с плочата с грапава и гладка половина

Докоснете с два пръста (показалец и среден) грапавата повърхност, като леко движите китката нагоре и надолу. След това преминете към дясната (гладката).

Споделяйте какво чувствате при допира, като въведете термините “грапаво” и “гладко”.

Поканете детето да опита с отворени очи и да разкаже усещането при допира. Попитайте дали разпознава коя повърхност е грапава и коя гладка.

плоскост на която се редуват грапави и гладки повърхности
2
2

Преминете към плочата с редуващи се грапаво и гладко

Вземете плоча №2, върху която се редуват на тънки ленти гладко и грапаво.

Подканете детето да премине с пръсти през всяка лента.

Предложете да му закриете очите с шалче, за да подсили усещането за допир. Насърчавайте да споделя коя лента докосва и каква е тя.

Вариация

грапави и гладки повърхности

Предложете на детето да потърси къде в стаята има подобни повърхности.

Още упражнения

logo-image

Последвайте ни: