Широка (каф�ява) стълба

Цели

 • Визуална и мускулна дискриминация на размер

Категория умения

 • Координация на движението

 • Подготовка за математика: сравнение; градация; сериация

 • Математически речник: широко (по-, най-), тясно (по-, най-)

 • Концентрация

 • Памет

 • Внимание

 • Чувство за ред

Образователен раздел

 • Сензорика

Необходими материали

 • 10 четириъгълни призми, еднакви по дължина, но различни по ширина (от 1 см2 до 1 дм2)

 • Килимче

Презентация на стъпки

Стъпка 1 - пренасяне на материала
1
1

Започнете, като покажете как се носи материала (едно по едно, с 2 ръце отстрани, за да се усеща разликата в размера). Преместените елементи се поставят в редица, разбъркано (за да могат по-лесно да се сравняват). Първо родителят започва да строи стълбата ОТЛЯВО И ПО ДИАГОНАЛ, като казва, че ще търси най-голямото (най-широкото) парче.

Стъпка 2 - поставяне на парчетата
2

Покажете как се измерват парчетата, като избраното от вас приплъзвате по килима, така че да допре с долния си край горната част на това, с което ще се сравнява.

Важно: при измерването се хващат по различен начин в сравнение с пренасянето – с цяла длан отгоре, за да се усети разликата в ширината.

Поканете детето да продължи.


СТЪПКА 3 - завършване и проверка на сглобената стълба
3

Когато приключите, минете с ръка по стълбата.

Може да е проверите дали е правилно построена с най-малкото парченце.

Вариация

 • Най-малката част е равна на разликата между 2 съседни стъпала
 • Търкулване на топче по стълбата
 • Съчетаване с Цилиндри без дръжки (при търкаляне се чува звук като мелодия), Розова кула, Дълги червени летви

Още упражнения

logo-image

Последвайте ни: