дете се учи да смята с монтесори играчка

12 дидактични забавни игри по математика за детската градина

Категория:Умения

/

Време за четене:5 мин.

Сподели:

"Всички тези идеи за Монтесори дидактични игри по математика за детската градина имат за цел да ви вдъхновят и да ви дадат примери как можете да използвате предметите в средата или природните материали навън, за да създадете прости и забавни математически игри според принципите на Монтесори методиката."

В истинските Монтесори детски градини обучението в област Математика се извършва със специализирани дидактични материали от квалифицирани преподаватели. Възможно ли е да предложим на децата в традиционните учебни заведения забавни математически игри по Монтесори модел, без да се закупуват скъпи образователни материали и без да се преминава специализирано обучение?

Предварителна подготовка

Според Мария Монтесори през първите 7 години най-важен е двигателно-сетивният опит, чрез който малчуганите изграждат основата на своето познание за света и себе си. За тази цел в дидактичните игри използваме реални предмети, фигури, природни материали. Това е и етапът на навлизане в чувствителните периоди на реда, езика, малките детайли, по време на които децата са естествено привлечени към математическите упражнения броене, сортиране, градиране, сравнение, следване на модел. Монтесори методът “стъпва” върху тях и ги развива и надгражда с интригуващи упражнения.

Подготвителни дидактични игри по математика с природни материали

Всяка от тези игри следва принципите на методиката с класическите Монтесори материали, но с подръчни такива:

 1. 1

  Сравняване на количества – децата сравняват различен брой обекти от два вида – 3 жълъда и 4 кестена; по-големите деца може да изписват знак за по-голямо (>)/по-малко (<)/равно (=) между двете групи предмети;
 2. 2

  Подреждане по дължина на пръчки – по време на игрите навън подканете мъниците да съберат по 4-5 пръчки всяко, които след това да сравняват и подреждат по дължина;
 3. 3

  Сортиране на камъни по форма/цвят/големина – отново насърчете самостоятелното набавяне на природните материали (десетина камъчета), които детето да сортира по зададен от вас или свой критерий;
 4. 4

  Броене (“1, 2, 3… старт!”) – в ежедневието има много удобни случаи да броим с детето или да му дадем задача да брои само̀, ако вече се чувства уверено в това;
 5. 5

  Подреждане по модел – подгответе карти с различни последователности от 5-7 елемента (цветни точки, плодове, животни, цветя). Целта е детето да повтори подредбата с еквивалентни реални предмети или техни макети;
 6. 6

  Съответствие на количества – подгответе карти с определен брой цветни точки, на които детето трябва да постави същото количество и еднакъв цвят предмети (карта с 1 жълта точка, пред която мъникът да постави 1 жълто цветче).

Тези игри могат да варират по трудност според уменията на детето. Малчуганите на възраст между 1 и 2 г. може да съответстват предмети по форма, както и да започнат да броят на пръсти. Децата между 2 и 3 г. могат да сортират по общ признак. Децата на около тригодишна възраст могат да подреждат по базов модел и т. н.

Математически игри за детската градина по Монтесори модел

В Монтесори средата винаги се следва принципът от конкретно към абстрактно – дидактичните игри са първо двигателно-сетивни, с боравене с реални предмети, и на следващ етап се преминава към работа с абстрактни символи (цифри и букви).

Следващите игри са подходящи за деца над 3-годишна възраст, като отново важи принципът да наблюдаваме децата и да се опитваме да следваме тяхното темпо и интереси, както ни съветва Мария Монтесори.

Сетивно изписване на цифри

За целта на тази забавна игра на детето се дава табла със сетивен материал – пяна за бръснене/ грис/ оцветен с бои за хранене ориз, пясък. Детето гледа от карта изображението на цифрата и я копира с пръсти (а по-нататък – с пръчица или четка) в таблата. Друга сетивна математическа игра е изписването на цифрите върху картата (в последствие – извън нея) с пластилин, бои за пръсти или с дребни елементи като малки мъниста или камъчета.

Какво означава 0?

При тази дидактическа игра по Монтесори в поредица от карти са отбелязани цифрите от 0 до 9 и детето разполага с 45 обекта или предмета от един и също вид. Може да са природни материали (пръчки, камъчета) или други, с които разполагате (големи мъниста, копчета). Детето е нужно да постави съответния брой обекти под всяка цифра. Най-вероятно ще ви попита колко трябва да подреди под картата с 0 и вие ще му обясните, че 0 означава “нищо” (“Можеш ли да плеснеш с ръце нула пъти? Или да изядеш нула ябълки?”).

Групов вариант за въвеждане на концепцията за 0, която самата Мария Монтесори е практикувала с децата, е тип “Саймън казва…”. Учителят седи на стол по средата на кръгче от седнали на столчета деца, назовава името на едно от децата, както и вид действие, което трябва да направи. От време на време учителят може да каже: “Мони, ела при мен 0 пъти.” Най-вероятно детето ще хукне към вас, но вие ще му обясните, че то е дошло при вас 1 път, а инструкцията е била 0 пъти.

Карти с картинка и цифри с щипка

При тази математическа игра за детската градина имаме карти с изображения на различен брой обекти от един и същи вид (1-10 калинки или калинки с 1-10 точки) и дадени 3 цифри или числа на самата карта, от които само едно отговаря на броя обекти (карта с 3 пчели отляво и цифрите 4, 6, 3 отдясно – детето трябва да сложи щипка на числото 3). Освен умението за броене и съответствие на количество със символ, малчуганът упражнява още своята фина моторика чрез боравенето с щипки.

Събиране с предмети

За тази дидактична игра по Монтесори модел може да се използват карти с цифри или вие да ги изписвате на картон или хартия. Даваме задача на детето (“2 + 4 =“), както и достатъчен брой предмети от един и същи вид (камъчета, копчета, кестени). Детето трябва да постави две камъчета под 2 и четири камъчета под 4, след което да ги преброи и да постави общия брой камъчета след знака за равно. По-опитните мъници могат да се опитат и да изпишат резултата.

Математически игри с движение за детската градина

При тези игри отново следваме един от основните принципи в Монтесори обучението – децата да използват тялото и ръцете си.

Събиране и изваждане с топка

За тази дидактична игра има различни вариации според нивото на умения по математика на децата. Изберете средно голяма, мека топка, която децата да си подават, след като са седнали в кръг. Правилото може да е: “добави 3” или “извади 3”. При събиране се започва от 0 и всяко следващо дете при хващане на топката казва кое число се получава, като добави 3 към казаното от предишното дете. При изваждане се започва от 100, 50, 20 или по-малко число и се играе на същия принцип.

“Хвърли и се раздвижи”

Подгответе един голям зар от картон, на чиито страни да са изобразени движения, и още един обикновен зар. Детето, което е на ред, хвърля двата зара и изпълнява съответното движение, което му се е паднало за съответния брой пъти според обикновения зар.

Всички тези идеи за Монтесори дидактични игри по математика за детската градина имат за цел да ви вдъхновят и да ви дадат примери как можете да използвате предметите в средата или природните материали навън, за да създадете прости и забавни математически игри според принципите на Монтесори методиката.

logo-image

Последвайте ни: